Miasto

P6082685EDI

Spacer po Neapolu

„Można o tym wszystkim mówić i opowiadać, można malować, ale to co się widzi, przekracza wszelkie wyobrażenia. Brzegi i zatoki,